องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

Chedi Luang Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
เลขที่ 113 หมู่ที่ 12 ตำบล เจดีย์หลวง อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย 57180
โทรศัพท์ 053-950631
โทรสาร 053-950631 ต่อ 111
Email : saraban@chediloung.go.th
facebook : www.facebook.com/chediloung

Loading